Tervetulo Moottörpää pikkase uusituil kotosivuil. Gon däsä on ny jo gymne vuat (ja vähä yliki) tullu soitelttu, tai ainaki yritetty, ni me ny ajateltti saad jottan vähä aigaseksi.

Mnä olen guullu jutui, et tiados olis uussi keikoi, uussi rätei ja lumpui, mut naama ova edelle sama. Vaik ollanha me vähä vanhemppi ny. Ja komiamppi.

Jossei mittä muut, ni sivuilt tule löytymä vähä muinastiatto, jonkulaist nippeltiatto vähäbojist, ja jopa elävä kuva.

Se on ny sit iha mnuust kii, et mimsel tahdil nämä sivu tuleva muuttuma, elävän guva esil tulo taase riippu ton Faartti Edi gerkkemisest ja viitmisest.

Vemmy